Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Aktualności

Parada zwycięzców 2015

2015-12-12

Długo czekaliśmy na ten moment. Po wielu dniach przyjmowania zgłoszeń, obrabiania załączników i obrad jury do późnych godzin nocnych udało się wyłonić najlepszych z najlepszych. W piątek 11 grudnia 2015 wspólnie z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotrem Dardzińskim wręczyliśmy w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrody w 5. edycji Konkursu StRuNa. Po raz kolejny przyjęliśmy rekordową liczbę zgłoszeń, aż 236. Z tym większym uznaniem przekazujemy gratulacje dla wyróżnionych i laureatów.

Oto oni:


Kategoria główna Projekt Roku 2015


Wyróżnienia:
• Bractwo Łukaszowe - Koło Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kultury Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - Tajemnice Odrzechowej
• SKN Chemia Leków Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Nowoczesne metody obliczeniowe we wspomaganiu pracy laboratorium preparatyki i analizy postaci farmaceutycznej leku
• SKN Chemia Leków Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Otrzymanie i badanie fizykochemiczne kompleksów cyklodekstryna - labilna substancja biologicznie czynna jako potencjalnych układów stabilizujących

Zwycięzca:
KNR Cyborg Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Otwarcie studenckiego laboratorium technik satelitarnych oraz opracowanie modelu satelity na konkurs CanSat

 


Opiekun Roku 2015


Wyróżenienia:
• Docent Ewa Bień, Dr Malgorzata Krawczyk - The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle Gdański Uniwersytet Medyczny
• Dr hab. Anna Zalewska - Interdyscyplinarne Koło Naukowe "Biochemii Stomatologicznej" przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
• Prof. Zbigniew Kłos - Studencki Klub Turystyczny Politechniki Wrocławskiej

Zwycięzca:
Dr hab. Wojciech Szczeklik – Studenckie Koło Naukowe Chorób Wewnętrznych przy Oddziale Intensywnej Terapii Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM im. Prof. Andrzeja Szczeklika

 


Koło Naukowe Roku 2015


Wyróżnienia:
• Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
• The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle Gdański Uniwersytet Medyczny
• Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
• Studenckie Koło Naukowe Geologów UWr
• Studencki Krąg Korczakowski Uniwersytetu Rzeszowskiego
• Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
• Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zwycięzca:
SKN Chemia Leków działającym przy Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Konferencja Roku 2015

Wyróżnienia:
• Studenckie Koło Naukowe Medycyny Zwierząt Egzotycznych "Mephitis" Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - I Studencka Konferencja Zwierząt Egzotycznych „Egzotyka Okiem Praktyka”
• Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Koło Naukowe Ochrony Środowiska UG - International Science Conference. Chemistry, Environmental and Nanotechnology
• Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego - III Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki
• Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego Elektor UMK - Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Wyzwania współczesnego prawa wyborczego" - edycja III /International Interdyscyplinary Scientific Symposium "Challenges of modern electoral law"

Zwycięzca:
Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW - Czwarta Edycja European Young Engineers Conference (EYEC)

 


Wyprawa Roku 2015

Wyróżnienia:
• Studenckie Koło Naukowe "Leczymy z Misją" Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Leczymy z Misją w Muthale
• Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - W krainie wiecznej zmarzliny - Jakucja 2015

Zwycięzca:
Studenckie Koło Naukowe ŚRODOWISKO Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Czasoprzestrzenny rozkład zaśmiecania szlaków tatrzańskich

wróć do wiadomości »