Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Koło Naukowe Geopolityki

Uniwersytet Gdański

Koło Naukowe Geopolityki funkcjonuje przy Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Celem działalności Koła jest zrzeszanie studentów zainteresowanych problematyką szeroko pojętej geopolityki oraz upowszechnienie problematyki związanej z tą dyscypliną naukową, a także działalność naukowo-dydaktyczna z zakresu geopolityki mająca na celu poszerzenie wiedzy studentów w tym zakresie. KN Geopolityki swoje cele statutowe realizuje poprzez organizowanie, współorganizowanie oraz udział w seminariach, sympozjach, konferencjach naukowych, zjazdach, warsztatach, spotkaniach, kursach, szkoleniach, wykładach i innych wydarzeniach naukowych, których celem jest poruszanie geopolitycznej problematyki oraz opracowywanie materiałów związanych z tematyką geopolityki, a także prowadzenie działalności wydawniczej. Koło zawiązuje współpracę z innymi kołami naukowymi oraz instytucjami i organizacjami realizującymi tożsame z KN Geopolityki cele statutowe.

Słowa kluczowe: Afryka Północna, Arktyka, azja wschodnia, bałkany, bliski wschód, geopolityka, geostrategia, globalizacja, Kaukaz, myśl polityczna, politologia, region, regionalizm, stosunki międzynarodowe, Wspólnota Niepodległych Państw

Zobacz również

Prezes
Patryk Bukowski
Opiekun
prof. UG, dr hab. Jakub Potulski
Nazwa skrócona
KN Geopolityki
» uzupełnij dane