Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER

Politechnika Warszawska

Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER, działające na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, od listopada 2005 roku zajmuje się upowszechnianiem technik przetwórstwa tworzyw sztucznych, zdobywaniem praktycznej wiedzy, podnoszeniem kwalifikacji oraz popularyzacją "dobrych nawyków" w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Działalność koła ma na celu umożliwienie studentom poszerzania wiedzy zdobytej na zajęciach. Odbywa się to głównie poprzez seminaria i wykłady w ramach organizowanej przez członków koła (od 2006 roku) Konferencji Polimer, pod hasłem "Innowacyjność w przetwórstwie tworzyw sztucznych - nauka we współpracy z przemysłem", jak również poprzez warsztaty i odczyty organizowane w zaprzyjaźnionych z kołem firmach branżowych i instytucjach. Organizujemy również szereg wyjazdów do przedsiębiorstw produkcyjnych oraz na targi branżowe. Od 5 lat bierzemy czynny udział w Pikniku Polskiego Radia krzewiąc naukę i technologię wśród dzieci, uczniów i studentów.

Słowa kluczowe: badania, doświadczenia, eksperymenty, granty, inicjatywy studenckie, innowacje technologiczne, konferencje, maszyny, mechanika, nauka, nowe technologie, piknik polskiego radia, Plastpol, pokazy, polimery, politechnika warszawska, porojekty studencie, projekty, rozwój, Studenckie Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER, targi, tworzywa sztuczne

Projekty

 
Strona 1 / 1
 

Zobacz również

Prezes
Prezes Marta Ciemiorek
Opiekun
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński
Członkowie
11
Sekcje
1
Nazwa skrócona
KN PTS POLIMER
» uzupełnij dane