Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Naukowe Studenckie Koło Botaniczne

Uniwersytet Gdański

Naukowe Studenckie Koło Botaniczne działa w dwóch sekcjach: geobotanicznej oraz molekularnej. Sekcja geobotaniczna zajmuje się badaniami terenowymi w szczególności florystycznymi, bierze udział w pracach rekultywacji torfowisk. Sekcja molekularna tworzy molekularny klucz do oznaczania chronionych gatunków roślin województwie pomorskim (barcoding). Zajmuje się również filogenezą i ewolucją molekularną.

Słowa kluczowe: barcoding

Prezes
licencjat Katarzyna Mystkowska
Opiekun
dr Marcin Górniak
Sekcje
2
Email
brak danych
» uzupełnij dane