Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Bractwo Łukaszowe - Koło Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kultury

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Bractwo Łukaszowe - Koło Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kultury powstało na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej ASP w 2013 roku. Naszą nazwą i działaniami nawiązujemy do "Bractwa św. Łukasza" - grupy artystycznej istniejącej na naszej uczelni przed II wojną światową. Naszą ideą jest stworzenie możliwości rozwoju, nauki i zdobywania nowych umiejętności. Celem Koła jest ochrona materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności skupiając się na zachowaniu pamięci o dziedzinach rzemiosła, związanych z konserwacją i ochroną zabytków. Ponadto pragniemy również kultywować tradycję ginących zawodów i szerzyć zdobyte umiejętności i wiedzę. Nasze założenia statutowe realizujemy, organizując wykłady oraz warsztaty praktyczne. Współpracujemy również z organizacjami pozarządowymi. W jej ramach organizujemy projekty dotyczące m.in zabezpieczania niszczejących zabytków, promocji ochrony dziedzictwa.

Słowa kluczowe: ASP, edukacja artystyczna, konserwacja, konserwacja dzieł sztuki, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, konserwacja zabytków, ochrona dóbr kultury, ochrona dziedzictwa kulturowego, rzemiosło

Projekty

 
Strona 1 / 1
 

Zobacz również

Prezes
Przewodniczący Anna Wąsek
Opiekun
magister Łukasz Wojtowicz
Członkowie
31
Nazwa skrócona
Bractwo Łukaszowe
Bractwo Łukaszowe - Koło Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kultury » uzupełnij dane