Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Podlaskie Studenckie Forum Business Centre Club

Uniwersytet w Białymstoku

Jako Studenckie Forum Business Centre Club stwarzamy możliwość samorealizacji młodym i ambitnym studentom. Podlaskie Studenckie Forum Business Centre Club zostało zarejestrowane w grudniu 2003 roku przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Swoją działalność prowadzimy od października 2003 roku. Działamy jako organizacja partnerska i będąca pod opieką Loży Business Centre Club, prestiżowej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców z całej Polski. W roku akademickim 2011/2012 zrealizowaliśmy m.in. projekty o nazwach : „Inteligencja finansowa”, konkurs „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości”, „Festiwal Przedsiębiorczości BOSS” , „Przedsiębiorcza kobieta” , „Kluby Eddu” oraz utrzymywaliśmy i nadal utrzymujemy ścisłą współpracę z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości w Białymstoku.

Słowa kluczowe: business, centre club, przedsiębiorczość

Zobacz również

Prezes
Przewodnicząca Urszula Nazar
Członkowie
18
Sekcje
4
Nazwa skrócona
Podlaskie SF BCC
» uzupełnij dane