Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

ENACTUS UNIWERSYTETU SWPS

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Organizacja Enactus Uniwersytetu SWPS, realizująca obecnie projekt Kamionek Milowy - zrzesza studentów z Uniwersytetu SWPS oraz działa na rzecz lokalnej społeczności. Posługując się założeniami marketingu nostalgicznego, wykorzystuje sentyment do czasów minionych do promocji mikroprzedsiębiorstw i okolicy. Studenci działają w ramach grupy Enactus – międzynarodowej organizacji non-profit zrzeszającej studentów z całego świata i wspierającej realizację innowacyjnych projektów, które swoją przedsiębiorczością odpowiadają na wyzwania ekonomiczne, ekologiczne oraz społeczne. Kamionek Milowy to projekt, poprzez który studenci dążą do poprawy jakości funkcjonowania prywatnych przedsiębiorstw, promocji Kamionka, jako ciekawego i atrakcyjnego obszaru oraz poprawy komfortu życia mieszkańców tego terenu. Działania w ramach projektu to trzy główne bloki aktywności wśród lokalnej społeczności – edukacja, redekoracja oraz wsparcie promocyjne.

Słowa kluczowe: biznes, dymaniczność, Enactus, energia, innowacyjność, Kamionek, Kamionek Milowy, Nostalgia, pasja, Praga, przedsiębiorczość, rozwój, SWPS, uniwersytet swps, zespół

Projekty

  • Kamionek Milowy 2016-01-01 Projekt grupy Enactus Uniwersytetu SWPS Kamionek Milowy Warszawa 2016 Kam tu Kamionek ! 2 W ramach międzynarodowej organizacji non-profit...
 
Strona 1 / 1
 

Zobacz również

Prezes
LIDER BARTOSZ BEDNARZ
Opiekun
DOKTOR KONRAD MAJ
Członkowie
21
Sekcje
8
Nazwa skrócona
ENACTUS SWPS
ENACTUS UNIWERSYTETU SWPS » uzupełnij dane