Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wbrew naszej nazwie nie zajmujemy się już wyłącznie finansami międzynarodowymi. Wśród obszarów zainteresowań SKN FM znajdują się przede wszystkim polityka pieniężna, modelowanie i prognozowanie ekonometryczne, analizy makroekonomiczne, rynki finansowe, a także wiele innych tematów związanych z ekonomią. Publikujemy szereg własnych artykułów naukowych w założonym przez nas czasopiśmie SPES, tworzymy model prognostyczny polskiej gospodarki, a co miesiąc wcielamy się w rolę członków Rady Polityki Pieniężnej decydując o wysokości stóp procentowych. Co semestr organizujemy wyjazdowe seminarium naukowe. Współpracujemy z instytucjami administracji publicznej tj. NBP, Ministerstwo Finansów, a także z komercyjnymi instytucjami finansowymi. Należy podkreślić, że ekonomią zajmujemy się także w ujęciu społecznym, tworząc cykl warsztatów Reforma dla Polski – platforma dyskusyjna dla studentów, młodych naukowców i przedstawicieli biznesu. Ponadto, prowadzimy debaty w systemie oksfordzkim.

Słowa kluczowe: debaty, ekonomia, finanse, gospodarka, makroekonomia, pieniądz, prognozy, reformy

Projekty

  • Water Project 2010-12-01 – 2011-05-30 Water Project to projekt innowacyjny i niepowtarzalny. Jest on realizowany z inicjatywy Instytutu Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) we współpracy...
  • Monitoring Makroekonomiczny 2010-05-01 Miesięcznik Monitoring Makroekonomiczny składa się z dwóch części – raportu dotyczącego sytuacji makroekonomicznej w Polsce i częściowo...
  • Wyjazdowe Seminarium Naukowe 2010-01-01 Wyjazdowe Seminarium Naukowe (WSN) jest cyklicznym projektem SKN FM, który ma na celu przede wszystkim poszerzanie i pogłębianie wiedzy oraz...
  • Prognozy Gospodarki Polskiej 2007-01-01 Projekt podzielony jest na kilka sektorów, które ze sobą współpracują. Są to: sektor prognozowania wzrostu gospodarczego, sektor...
  • Studencki Przegląd Ekonomiczno-Społeczny 2006-05-01 Studencki Przegląd Ekonomiczno-Społeczny jest pierwszym w Polsce periodykiem naukowym, wydawanym przez studentów SGH w Warszawie – członków...
 
Strona 1 / 2

Zobacz również

Prezes
Karolina Jańczak
Opiekun
prof. dr hab. Cezary Wójcik
Członkowie
40
Nazwa skrócona
SKN FM
» uzupełnij dane