Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Koło Naukowe Rolników, Koło Naukowe Ekonomistów

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Koło podzielone jest na sekcje tematyczne. Opiekę naukową nad pracą studentów sprawują opiekunowie naukowi - nauczyciele akademiccy kochający pracę z ciekawą świata młodzieżą. Co roku organizujemy konferencję wydziałową, na których referujemy wyniki naszych badań. Referaty są oceniane przez niezależną komisję, a autorzy najlepszych otrzymują nagrody ufundowane przez Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego i sponsorów. Studenci mają niepowtarzalną okazję uczestniczenia w obozach naukowych organizowanych w Polsce i za granicą. Co roku organizujemy także z powodzeniem dni otwarte kół naukowych, które przyciągają rzesze studentów. Zainteresowane osoby mogą uzyskać dokładniejsze informacje u opiekunów poszczególnych kół naukowych. Zapraszamy studentów (nie tylko tych z UR) oraz zainteresowanych nauką uczniów szkół średnich.

Słowa kluczowe: biochemia roślin, biowskaźniki zanieczyszczenia środowiska, ekofizjologia, entomologia, fitochemia, fizjologia roślin, łąkarstwo, mikrobiologia, ochrona przyrody, ochrona roślin, ochrona środowiska, rośliny lecznicze , uprawa roślin

Zobacz również

Prezes
Przewodniczący KNR Tomasz Mróz
Opiekun
Dr inż. Renata Bączek-Kwinta
Sekcje
7
Nazwa skrócona
KNR, KNE
Koło Naukowe Rolników, Koło Naukowe Ekonomistów » uzupełnij dane