Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Sekcja Naukowa Studentów przy Centrum Ceraneum

Uniwersytet Łódzki

Sekcja Naukowa Studentów przy Centrum Ceraneum (SNS Ceraneum) została utworzona w kwietniu, a oficjalnie powołana w maju 2013 roku. Zadaniem tej organizacji studenckiej jest odzwierciedlenie w środowisku studenckim profilu działalności samego Centrum Ceraneum, czyli integracja – ponad podziałami na wydziały, instytuty i katedry – środowiska osób zainteresowanych wschodnim obszarem basenu Morza Śródziemnego oraz terenem Europy Południowo-Wschodniej, szczególnie w aspekcie historyczno-kulturowym. SNS Ceraneum czyni to poprzez włączanie się w prace Centrum Ceraneum, poprzez wymianę informacji o działaniach podejmowanych przez poszczególne koła i organizacje studenckie o zbliżonym profilu, poprzez wzajemne włączanie się w takie działania, ich koordynację, wymianę doświadczeń i pomysłów.

Słowa kluczowe: filologia klasyczna

Zobacz również

Prezes
Łukasz Pigoński
Opiekun
dr Anna Maciejewska
Nazwa skrócona
SNS Ceraneum
Sekcja Naukowa Studentów przy Centrum Ceraneum » uzupełnij dane