Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Koło Studentów Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Koło Studentów Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęło swą działalność w 1992 r. W ostatnich latach zrealizowaliśmy konferencje: 2010: „Komunikuję się, więc jestem”, 2011: „Filary kultury współczesnej na przełomie XX i XXI wieku”, „Dni DNA", 2012: „Wokół teorii rozwoju moralnego”, „Etyka: konfrontacje”, „Literatura i filozofia”, „Identities and Modernizations – Being a Youth Matters”, 2013: „Rewolucja", „Mistyka Wschodu i Zachodu", „Muzyka w przestrzeni publicznej", „Dramat wolności"; poza tym debaty, seminaria, wykłady otwarte, dyskusyjny klub filmowy, wyjazdy naukowe, warsztaty edytorskie. W ramach Koła Studentów Filozofii UAM działają sekcje: bioetyki, metodologii i filozofii nauki, filozofii społecznej i politycznej, logiki i filozofii analitycznej, życia publicznego oraz filozofii religii. Koło prowadzi także działalność wydawniczą - czasopismo naukowe „Preteksty" (http://www.ksf.amu.edu.pl/preteksty/) - ukazuje się od 1999 r., do tej pory opublikowano 14 numerów.

Słowa kluczowe: bioetyka, dydaktyka, epistemologia, estetyka, etyka, filozofia, filozofia buddyjska, filozofia języka, filozofia kultury, filozofia medycyny, filozofia praktyczna, filozofia prawa, filozofia przyrody, filozofia religii, filozofia społeczna, hermeneutyka, komunikacja społeczna, logika, metodologia, życie publiczne

Projekty

  • Konferencja "Dramat Wolności" 2013-11-28 – 2013-11-29 Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pierwsza Pracownia Interdyscyplinarna Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk...
  • Klub dyskusyjny „Public Life: rozmowy na temat”, 2013-06-17 – 2014-06-14 Sekcja życia publicznego w roku akademickim 2012/2013 zorganizowała spotkania w ramach klubu dyskusyjnego „Public Life: rozmowy na temat”....
  • Konferencja "MUZYKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. FILOZOFIA MUZYKI" 2013-06-07 – 2013-10-31 Sekcja Życia Pub­licznego KSF UAM zorganizowała ogólnopol­ską studencko-doktorancką kon­fer­encję naukową "MUZYKA W PRZESTRZENI...
  • Cykl sympozjów "Racje" 2013-05-15 – 2013-06-05 Sekcja filozofii społecznej i politycznej w roku akademickim 2012/13 zorganizowała cykl sympozjów "Racje". W jego ramach przeprowadzono trzy...
  • Konferencja "Mistyka Wschodu i Zachodu" 2013-03-15 Sekcja Filo­zofii Religii Koła Stu­den­tów Filo­zofii Uni­w­er­sytetu im. Adama Mick­iewicza zaprasza serdecznie na ogólnopol­ską...
 
Strona 1 / 4

Zobacz również

Prezes
Mirona M. Klorek
Opiekun
Dr hab. Norbert Leśniewski
Członkowie
48
Sekcje
6
Nazwa skrócona
KSF UAM
Koło Studentów Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu » uzupełnij dane