Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

1.Skuteczność rehabilitacji pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego. 2.Ocena skuteczności metod NDT-Bobath i Voity w leczeniu mózgowego porażenia dziecięcego. 3.Świadomość a stopień niepełnosprawności pacjentów z dyskopatią kręgosłupa. 4.Ocena jakości życia rehabilitowanych kinezyterapeutycznie pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. 5.Postawy średniego personelu medycznego wobec zagrożenia bezrobociem. 6.Zachowania pielęgniarek i położnych w sytuacji choroby. 7.Ewaluacja personelu medycznego opiekującego się kobietami ciężarnymi chorymi na cukrzycę. 8.Związek parametrów urodzeniowych z późniejszym życiem. 9.Wpływ analogu tuftsyny na przebieg ciąży oraz rozwój płodów szczurów.

Słowa kluczowe: fizjologia, medycyna, zdrowie

Zobacz również

Prezes
Patrycja Nowicka
Opiekun
Dr n. med. Róża Czabak – Garbacz
Członkowie
6
Email
brak danych
» uzupełnij dane