Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. Adama Malickiego

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Członkowie Koła organizują liczne wyprawy turystyczne i ekspedycje naukowe, w Polsce i za granicą (Maroko, Chiny, Hiszpania, Holandia, Morze Bałtyckie, Spitsbergen). Aktywnie uczestniczą w działalności naukowej pracowników Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Prowadzą własne badania: topoklimatyczne, hydrograficzne, geomorfologiczne, a także uczestniczą w projektach kartograficznych i geoinformacyjnych. Ważnym aspektem działania SKNG UMCS jest współpraca a innymi Kołami Naukowymi w Polsce i Europie oraz udział w Międzynarodowych Sieciach Uniwersyteckich (Baltic University Programme).

Słowa kluczowe: geofizyka, geografia, geografia turystyczna, geologia, geomorfologia, GIS, hydrografia, hydrologia, kartografia, klimatologia, meteorologia, ochrona atmosfery, ochrona przyrody

Zobacz również

Prezes
Grzegorz Siwek
Opiekun
Dr Andrzej F. Gluza
Członkowie
30
Sekcje
4
Nazwa skrócona
SKNG UMCS
» uzupełnij dane