Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Studenckie Koło Naukowe

Politechnika Śląska w Gliwicach

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczna Ściana dla większości osób może kojarzyć się z budownictwem. Jednak naszym zainteresowaniem oraz pasją jest górnictwo. Nazwa została zaczerpnięta od systemu wybierania złoża. Koło zostało założone w 2007 roku przez kilku zapaleńców przy ogromnej pomocy obecnej opiekun koła. Działamy przy Instytucie Eksploatacji Złóż na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. SKN BŚ organizuje liczne wyjazdy naukowe związane z zakresem zainteresowań koła. Zalicza się do nich eksploatacje podziemną minerałów i rud, wentylacje kopalnianą, zagrożenia naturalne występujące w kopalni oraz bezpieczeństwo pracy w zakładach górniczych. Studenckie Koło Naukowe Bezpieczna Ściana swoje cele statutowe realizuje poprzez organizowanie, współorganizowanie oraz udział w seminariach, sympozjach, konferencjach naukowych, zjazdach, wykładach i innych wydarzeniach naukowych, których celem jest poruszanie problematyki górniczej.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy, bezpieczna ściana, eksploatacja, górnictwo, Politechnika Śląska, Studenckie Koło Naukowe Bezpieczna Ściana, wentylacja

Projekty

 
Strona 1 / 2

Zobacz również

Prezes
inż. Marcin Hibner
Opiekun
dr inż. Aneta Grodzicka
Członkowie
15
» uzupełnij dane