Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej zajmuje się szeroko rozumianą tematyką urbanistyki planowania przestrzennego oraz strategicznego. Dzięki dużej popularności wśród studentów WNGiG UAM, działalność AKNGP obejmuje także współpracę z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego. Wielu

Słowa kluczowe: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, urbanistyka

Zobacz również

Prezes
inż. Maciej Główczyński
Opiekun
dr inż. Przemysław Ciesiółka
Członkowie
48
Nazwa skrócona
AKNGP
Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej » uzupełnij dane