Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

"Refleksje" Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

"Refleksje" są pismem naukowym studentów i doktorantów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stanowią one platformę współpracy na łamach której swoje pierwsze kroki pisarskie stawiają studenci i doktoranci wydziału, jak również osoby z innych ośrodków politologicznych w Polsce. Oprócz publikacji tekstów czasopismo umożliwia również udział w pracach zespołu redakcyjnego oraz projektowanie okładek i szaty graficznej poszczególnych numerów. Czasopismo posiada formułę otwartą, bowiem jedynym kryterium oceny tekstów nadsyłanych do publikacji jest ich wartość merytoryczna w kontekście tematów przewodnich danego numeru pisma. Wspólna praca, redakcja tekstów oraz oprawa graficzna sprawia, że prócz funkcji edukacyjnych i naukowych czasopismo jest elementem integrującym społeczność studencko-doktorancką naszego wydziału.

Słowa kluczowe: badania społeczne, bezpieczeństwo narodowe, czasopismo, dziennikarstwo, humanistyczne, humanistyka, myśl humanistyczna, myśl polityczna, nauki polityczne, nauki społeczne, politologia, polityka, refleksje, stosunki międzynarodowe

Projekty

 
Strona 1 / 1
 

Zobacz również

Prezes
Redaktor naczelny Paweł Antkowiak
» uzupełnij dane