Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Koło Naukowe Chemii Biologicznej NUKLEOTYD

Uniwersytet Warszawski

Koło NUKLEOTYD skupia osoby zainteresowane chemią biologiczną i bioograniczną - studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. Organizujemy cotygodniowe seminaria, na których omawiamy własne badania lub publikacje związane najczęściej z chemią i biologią nukleotydów i kwasów nukleinowych, w szczególności struktury końca 5' mRNA – kapu, który jest również obiektem naszej pracy doświadczalnej. Prócz tego bierzemy udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, oraz prowadzimy działalność dydaktyczno-popularyzatorską np. poprzez zajęcia z uzdolnioną młodzieżą z Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Chętnie też bierzemy udział w festiwalach czy pokazach, na których możemy zaprezentować się i zainteresować swoją działalnością potencjalnych nowych członków, lub też inne osoby ciekawe świata.

Słowa kluczowe: biochemia, biologia, chemia, chemia biologiczna, chemia biomedyczna, chemia bioograniczna, chemia organiczna, kap, koło naukowe, kwasy nukleinowe, mRNA, nukleozydy, RNA, synteza, terapia genowa

Projekty

 
Strona 1 / 1
 

Zobacz również

Prezes
Kaja Fac
Opiekun
dr hab. Jacek Jemielity
Członkowie
24
Nazwa skrócona
KNChB Nukleotyd
» uzupełnij dane