Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

O StRuNie

Program StRuNa

Program StRuNa polega na promocji ruchu naukowego studentów i doktorantów.

Nazwa StRuNa to skrótowiec utworzony z pierwszych liter słów St-udencki Ru-ch Na-ukowy.

Podstawowe elementy Programu StRuNa to:

 1. ogólnopolska baza organizacji i projektów naukowych realizowanych przez studentów i doktorantów (obecnie baza zawiera informacje dotyczące ok. 6.850 kołach naukowych),
 2. doroczny ogólnopolski Konkurs StRuNa podsumowujący aktywność naukową kół i innych organizacji studenckich między 1 października roku poprzedniego a 30 września roku biezącego,
 3. ogólopolskie czasopismo naukowe studentów i doktorantów "StRuNa - Rocznik Ruchu Naukowego" (ISSN 2299-3088)

Konkurs StRuNa posiada 5 kategorii:

 • "Projekt Roku 2017",
 • "Konferencja Roku 2017",
 • "Wyprawa Roku 2017",
 • "Koło Naukowe Roku 2017",
 • "Opiekun Naukowy Roku 2017",

W jury Konkursu StRuNa zasiadają wykładowcy akademiccy, członkowie organizacji pozarządowych, dziennikarze i byli członkowie kół naukowych. Kategorią główną konkursu jest "Projekt Roku 2017". Wszystkie pozostałe kategorie są równoważne.

W Konkursie StRuNa 2017 mogą brać udział tylko organizacje i projekty figurujące w Bazie StRuNa.

Aby wziąć udział w siódmej edycji Konkursu StRuNa sprawdź najpierw czy wszystkie istotne dane dotyczące Twojej organizacji lub projektu znajdują się w Bazie StRuNa. Jeżeli masz prawo występować w imieniu organizacji możesz uzupełnić dane, jeżeli nie - poproś o to odpowiednią osobę.
Następnie kliknij pole "Najlepsze w ..." znajdujące się w prawej górnej części ekranu i wypełnij znajdujący się tam formularz konkursowy.

Nieprzekraczalny termin, w którym należy:

 1. wypełnić formularz zgłoszenia do konkursu,
 2. przesłać ewentualne załączniki do zgłoszenia,
 3. umieścić w bazie aktualne dane o organizacji i projekcie,

to jest podany w Regulaminie konkursu oraz ogłoszeniu konkursowym w danym roku. 

Uroczysta gala wręczenia nagród w Konkursie StRuNa odbywa się co roku w Warszawie. W roku 2017 finały konkursu odbędą się 19 listopada w trakcie 1. Interdyscyplinarnego Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA2017.

Program StRuNa jest realizowany pod patronatem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina.