Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Koło Naukowe Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Organizacja naukowa skupiającą studentów UMK zainteresowanych pogłębianiem wiedzy, pracą naukową w zakresie nauk biologicznych i ochrony środowiska. Misja Koła to: 1. Rozwijanie i pogłębianie wśród Studentów i Doktorantów UMK zainteresowań przyrodniczych w zakresie nauk biologicznych i ochrony środowiska. 2. Ułatwianie Studentom i Doktorantom startu w pracy naukowej zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami i pasjami. 3. Poszerzanie wiedzy w zakresie poznawania i pozyskiwania sposobów ochrony przyrody. 4. Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii ochrony środowiska oraz odnawialnych i naturalnych źródłach energii i instytucjach zajmujących się ochroną środowiska. Nasze działania opierają się na współpracy, koleżeństwie i poczuciu wspólnych celów. Cenimy profesjonalizm, rozwój intelektualny, uczciwość i poszanowanie godności każdego człowieka. Stawiamy na umiar i rozwagę w każdym podejmowanym działaniu.

Słowa kluczowe: Nauki biologiczne, ochrona ekosystemów, ochrona przyrody, ochrona roślin, ochrona środowiska, ochrona wód, odnawialne źródła energii

Zobacz również

Prezes
lic. Paweł Rzymyszkiewicz
Opiekun
dr Marcin Cichosz
Członkowie
30
Sekcje
1
Nazwa skrócona
KNOŚ UMK
» uzupełnij dane