Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Koło Naukowe Rolników - Sekcja Ochrony Środowiska Rolniczego

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Sekcja Ochrony Środowiska Rolniczego prowadzi badania dotyczące poszukiwania alternatywnych, ekologicznych, przyjaznych środowisku biopreparatów mających zastosowanie w ochronie roślin. Realizując przedstawione zagadnienia ciągle poszerzamy i wzbogacamy naszą wiedzę, konfrontujemy wyniki naszych badań z osiągnięciami innych. Działalność w Kole Naukowym pozwala nam na realizację naszych zainteresowań i pasji, a także umożliwia poznawanie ludzi i wymianę poglądów. Do naszych największych osiągnięć zaliczamy zrealizowane przez nas prace badawcze, które dotyczyły między innymi takich tematów jak: „Biologiczne zwalczane szkodników roślin uprawnych”, „Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na organizmy żywe”, „Skład pożytecznej i szkodliwej entomofauny zanieczyszczonych środowisk”, „Wpływ różnych rodzajów Yerba mate i nanosrebra na wybrane gatunki grzybów fitopatogennych w warunkach in vitro”. Wyniki badań prezentowane są na Sesjach Kół Naukowych oraz międzynarodowych konferencjach.

Słowa kluczowe: biologiczne zanieczyszczenia powietrza, fitopatogeny, ochrona roślin, olejki eteryczne, zanieczyszczenia gleb

Zobacz również

Prezes
inż. Agnieszka Łopata
Opiekun
dr inż. Katarzyna Gleń-Karolczyk
Członkowie
11
Sekcje
7
Koło Naukowe Rolników - Sekcja Ochrony Środowiska Rolniczego » uzupełnij dane