Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Koło Naukowe Eko-Instytut

Politechnika Wrocławska

Koło Naukowe Eko-Instytut skupia się na zagadnieniach Inżynierii i Ochrony Środowiska. Członkowie Koła prowadzą badania w ramach aż 10 sekcji o zróżnicowanej tematyce. Nazwy sekcji brzmią następująco: Biologiczne oczyszczanie gazów, Biomonitoring, Biotechnologia środowiska, GIS w inżynierii i ochronie środowiska, Gospodarka odpadami, Metody oceny jakości powietrza, Miasta niskowęglowe, Modelowanie w ekotoksykologii, Technologia oczyszczania wody i ścieków, Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków. Liczne publikacje wyników badań naukowych prezentowane są na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Poszczególne sekcje organizują projekty, obozy naukowe i wycieczki dydaktyczne, umożliwiające praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Członkowie Eko-Instytutu biorą aktywny udział w wydarzeniach promujących Politechnikę Wrocławską, a także nawiązują współpracę z różnymi przedsiębiorstwami.

Słowa kluczowe: analizy środowiskowe, biomonitoring, biotechnologia środowiska, biowskaźniki zanieczyszczenia środowiska, chemia środowiska, diagnostyka środowiska przyrodniczego, gaz łupkowy, GIS, gospodarka odpadami, gospodarowanie środowiskiem, inżynieria środowiska, jakość powietrza, miasta niskowęglowe, ochrona atmosfery, ochrona środowiska, środowisko przyrodnicze, technologia ścieków, technologia wody

Projekty

 
Strona 1 / 1
 

Zobacz również

Prezes
Zuzanna Chudyk
Opiekun
dr hab. inż. Izabela Sówka
Członkowie
50
Sekcje
10
Nazwa skrócona
Eko-Instytut
Koło Naukowe Eko-Instytut » uzupełnij dane