Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Koło Naukowe Geologów UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Koło Naukowe Geologów zrzesza studentów Instytutu Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i od lat prowadzi działalność na rzecz poszerzania i rozpowszechniania wiedzy geologicznej wśród studentów. Podstawowa działalność KNG UAM polega na promocji i poszerzaniu wiedzy zarówno wśród członków, jak i poza obrębem organizacji - zaczynając od najmłodszych, kończąc na studentach innych kierunków. W ramach Koła działają obecnie trzy sekcje specjalistyczne: Geologii Stosowanej, Mineralogiczno-Geochemiczna oraz Paleontologii i Stratygrafii.

Słowa kluczowe: czwartorzęd, geochemia, geofizyka, geologia, geologia inżynierska, geomorfologia, hydrogeologia, meteoryty, mineralogia, paleontologia, petrologia, sedymentologia, stratygrafia, tektonika

Projekty

  • Wymiana Studencka Poznań - Irkuck 2012 2012-07-30 – 2012-10-23 Projekt naukowy o nazwie „Wymiana studencka Poznań – Irkuck, sierpień – październik 2012” to przedsięwzięcie zorganizowane przez...
 
Strona 1 / 1
 

Zobacz również

Prezes
Jakub Sauermann
Opiekun
dr Robert Radaszewski
Członkowie
56
Sekcje
4
Nazwa skrócona
KNG UAM
Koło Naukowe Geologów UAM » uzupełnij dane