Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Koło Artystyczno-Naukowe Pedagogika Rytmu i Ruchu przy Muzyce

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Cele Koła Naukowego: - zdobywanie wiedzy o współczesnych koncepcjach związanych z zastosowaniem rytmu i ruchu przy muzyce do wspierania rozwoju i terapii dzieci w wieku 3-10 lat, - prowadzenie badań związanych z tą problematyką wśród dzieci w wieku 3-10 lat, - poszukiwanie praktycznych rozwiązań w metodyce zabaw muzyczno-ruchowych z dziećmi, - poszerzanie własnych umiejętności i sprawności muzyczno-ruchowych, oraz kompetencji twórczych - wiązanie teorii pedagogicznej z praktyką metodyki zajęć muzyczno-ruchowych, - poznanie i twórcze stosowanie podstaw kinezjologii edukacyjnej i logorytmiki - poznanie repertuaru tańców dla dzieci. Realizacja celów poprzez : - aktywne uczestnictwo w spotkaniach Koła - gromadzenie literatury dotyczącej nurtu pedagogiki rytmu i ruchu - uczestnictwo w warsztatach i kursach poza uczelnią - przygotowanie projektów muzyczno-ruchowych dla dzieci - realizację zadań badawczych w środowisku dzieci w wieku 3 do10 lat - występy artystyczne i prowadzenie akcji umuzykalniających dla dzieci.

Słowa kluczowe: pedagogika, pedagogika ruchu przy muzyce, pedagogika rytmu

Zobacz również

Prezes
brak danych
Opiekun
dr Romualda Ławrowska
Email
brak danych
» uzupełnij dane