Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów WNP UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów jest organizacją, która umożliwia studentom: -Konfrontowanie wiedzy teoretycznej z empirią -Rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych -Animowanie społeczności studenckiej i lokalnej -Samorozwój oraz autokreację -Zdobywanie kompetencji przydatnych w przyszłej pracy -Upowszechnianie wiedzy naukowej -Rozwój ciekawości badawczej -Uczestnictwo w przeobrażaniu rzeczywistości wychowawczej -Szerzenie idei wolontariatu -Promowanie aktywnego stylu życia -Wspierania kreatywności i innowacyjności studenckiej

Słowa kluczowe: andragogika, animacja kultury, edukacja, edukacja artystyczna, konferencje, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika UMK, UMK, warsztaty, wolontariat

Projekty

 
Strona 1 / 1
 

Zobacz również

Prezes
Iwona Murawska
Opiekun
Doktor Jarosław Horowski
Członkowie
100
Sekcje
10
Nazwa skrócona
SKNP
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów WNP UMK » uzupełnij dane