Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jako Koło jesteśmy dumni z kilku naszych przedsięwzięć: Konferencji "Wspólne drogi", periodyku "Acta Humana", cyklicznych spotkań z autorytetami w świecie nauki (m.in. prof. Jerzym Bralczykiem, ks. dr Henrykiem Paprockim, prof. Władysławem A. Serczykiem) i tym, że idziemy do przodu:-) Koło zrzesza blisko 50 doktorantów z takich kierunków jak: historia, kulturoznawstwo, filologia polska, filologia angielska, germańska i słowiańska. Członkowie Koła działają w pięciu Sekcjach: historycznej, kulturoznawczej, polonistycznej, wschodniosłowiańskiej i zachodnioeuropejskiej. Celem działalności Koła jest nie tylko integracja środowiska lubelskich doktorantów, ale również wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych prac badawczych, naukowych, czy organizacji zajęć dydaktycznych.

Słowa kluczowe: Acta Humana, dialog, doktoranci, historia, humaniści, koło naukowe, kulturoznawstwo, Lublin, neofilologia, polonistyka, wschód, Wspólne drogi

Projekty

 
Strona 1 / 2

Zobacz również

Prezes
mgr Jarosław Wach
Opiekun
dr Marek Sioma
Członkowie
50
Sekcje
5
Nazwa skrócona
KND WH UMCS
Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie » uzupełnij dane