Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Koło Naukowe Edytorów UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Koło Naukowe Edytorów Uniwersytetu Jagiellońskiego działa od 2000 r. Od tego czasu współpracowało już z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franka w ramach projektu naukowego polsko-ukraińskiej wymiany studenckiej, a także z Kołem Naukowym Edytorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z którym organizuje coroczne warsztaty edytorskie. Tradycją jest wydawanie studenckiej publikacji gromadzącej referaty po każdej z konferencji. Członkiem KNE może zostać każdy student głodny wiedzy edytorskiej. Spotykamy się kilka razy w miesiącu, by dzielić się doświadczeniami, pomysłami, inspiracjami. Razem planujemy wizyty w muzeach, udział w konferencjach i warsztatach.

Słowa kluczowe: edytorstwo, koło naukowe edytorów, polonistyka

Projekty

 
Strona 1 / 1
 

Zobacz również

Prezes
Sylwia Paszyna
Opiekun
dr Klaudia Socha
Członkowie
30
Sekcje
3
Nazwa skrócona
KNE UJ
» uzupełnij dane