Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Koło Naukowe Prawa Handlowego

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Koło Naukowe Prawa Handlowego działa przy Katedrze Prawa Handlowego WPiA UMK w Toruniu od 2010 r. Jego opiekunem jest Pani dr Aleksandra Sikorska - Lewandowska. KNPH zostało objęte patronatem merytorycznym przez Kierownika Katedry Prawa Handlowego WPiA UMK w Toruniu, Pana dra hab. Konrada Zacharzewskiego. Patronat honorowy nad KNPH sprawuje Sędzia Sądu Najwyższego Pan prof. dr hab. Zbigniew Kwaśniewski. KNPH realizuje swe cele poprzez systematyczne spotkania członków oraz organizację przedsięwzięć służących dyskusji i wymianie poglądów, w szczególności: konferencji naukowych, seminariów, debat, odczytów, wyjazdów naukowych, zajęć dydaktycznych, szkoleń oraz warsztatów.

Słowa kluczowe: arbitraż handlowy, europejskie prawo spółek, międzynarodowe prawo handlowe, prawo, prawo handlowe, prawo spółek, prawo spółek,

Zobacz również

Prezes
Krzysztof Sulikowski
Opiekun
dr Aleksandra Sikorska - Lewandowska
Członkowie
10
Nazwa skrócona
KNPH
» uzupełnij dane