Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Koło Naukowe Prawa Spółek WPIA UW

Uniwersytet Warszawski

Koło Naukowe Prawa Spółek (KNPS) jest nową inicjatywą na Wydziale Prawa i Administracji, powstało bowiem wiosną 2011 r. Koło jest członkiem Rady Kół Naukowej WPIA UW. Statutowym celem Koła jest propagowanie, promowanie i pogłębianie wiedzy z zakresu prawa spółek zarówno wśród Członków Koła, jak i społeczności akademickiej, a także poszerzanie wiedzy z dziedzin związanych z prawem spółek jak ekonomia czy rachunkowość. Cele te są realizowane m.in. poprzez organizowanie cyklicznych spotkań z prawnikami-praktykami oraz przedstawicielami doktryny prawa spółek, prowadzenie strony internetowej Koła, połączone z pracą nad wydawaniem i publikowaniem „Biuletynu Prawa Spółek”. Koło prowadzi także przegląd prasy z zakresu prawa spółek i rynku kapitałowego na portalu społecznościowym Facebook. Ponadto Członkowie Koła chętnie biorą udział we wspólnych wyjściach, spotkaniach integracyjnych, wyjazdach na konferencje.

Słowa kluczowe: prawo handlowe, prawo spółek,

Zobacz również

Prezes
Prezes Agnieszka Obrycka
Opiekun
prof. dr hab. UW Adam Opalski
Członkowie
41
Sekcje
2
» uzupełnij dane