Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Naukowe Koło Logopedów i Audiologów

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Celem koła jest pogłębianie wiedzy o zaburzeniach mowy i słuchu oraz doskonalenie warsztatu logopedy i audiologa. Współpracujemy z Polskim Towarzystwem Logopedycznym oraz Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. W środowisku lokalnym szerzymy wiedzę z dziedzin logopedii i audiologii, szczególnie wśród studentów i rodziców. Co roku organizujemy różne akcje z okazji Europejskiego Dnia Logopedy (6.03) (w roku 2011 były to badania przesiewowe w szkołach podstawowych). W 2011 roku otworzyliśmy Studencką Poradnię Logopedyczną przy Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, gdzie w ramach wolontariatu diagnozujemy i prowadzimy terapię zaburzeń mowy, czytania i pisania oraz służymy radą i pomocą osobom z dysfunkcjami słuchu. W działalności tej pomagają nam Profesorowie, Doktorzy i Magistrowie zatrudnieni w Zakładzie Logopedii UMCS, do których zawsze możemy się zwrócić po pomoc. 18-19 stycznia odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja organizowana przez Koło.

Słowa kluczowe: audiologia, emisja głosu, logopedia, logorytmika, mowa, NKLiA, słuch, technika mówienia, terapia, zaburzenia mowy

Projekty

 
Strona 1 / 1
 

Zobacz również

Prezes
lic. Małgorzata Waryszak
Opiekun
mgr Magdalena Kozłowska
Członkowie
48
Nazwa skrócona
NKLiA
» uzupełnij dane