Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Koło Naukowe przy Centrum Studiów nad Terroryzmem

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Koło Naukowe przy Centrum Studiów nad Terroryzmem działające w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczęło swą działalność w maju 2010 r. Powodem powołania koła była chęć połączenia zainteresowań studentów z działalnością i rozwojem naukowym. Naszym celem jest: nieustanne poszerzanie horyzontów przez członków koła i determinacja w zdobywaniu wiedzy poprzez multidyscyplinarne podejście do spraw szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy członkami koła w trakcie dyskusji i spotkań, prowadzonych w atmosferze poszanowania odmienności poglądów, promowanie postawy zaangażowania w sprawy bezpieczeństwa i obronności, opartej na wartościach patriotycznych i szacunku dla niezbywalnych praw człowieka, podejmowanie inicjatyw badawczych i rozwijanie wzajemnych kontaktów z kołami naukowymi, jednostkami naukowymi, osobami, instytucjami publicznymi i podmiotami ze świata biznesu odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zaangażowanymi w aktywne przeciw

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, cyberterroryzm, kontrwywiad, terroryzm, wywiad, zarządzanie kryzysowe

Zobacz również

Prezes
lic. Paweł Skoczowski
Opiekun
dr Leszek Baran
Członkowie
50
Sekcje
4
Nazwa skrócona
KNCSnT
» uzupełnij dane