Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Katalog kół naukowych i organizacji studenckich

Międzywydziałowe Koło Prawa Lotniczego

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Podstawowym celem AVION jest pogłębianie wiedzy z zakresu prawa lotniczego oraz rozwój tej gałęzi prawa w Polsce, w szczególności poprzez: działalność naukową członków AVION, spotkania z ekspertami branży lotniczej, organizację warsztatów, spotkań, seminariów i konferencji, organizację wizyt studyjnych oraz wyjazdy na konferencje zagraniczne. Jedną z głównych myśli, która przyświecała tworzeniu AVION, była możliwość współpracy studentów, absolwentów oraz specjalistów z różnych środowisk naukowych. Założyciele AVION nie ograniczają możliwości uczestniczenia w pracach koła jedynie do osób ściśle związanych z Uczelnią Łazarskiego wierząc, że Międzywydziałowe Koło Prawa Lotniczego "AVION" będzie projektem zrzeszającym ambitnych pasjonatów, którzy chcą przyczynić nabyć wiedzę w dziedzinie prawa lotniczego.

Słowa kluczowe: ICAO, prawo kosmiczne, prawo lotnicze, prawo międzynarodowe, terroryzm

Zobacz również

Prezes
Prezes Julian Rotter
Opiekun
Dr Anna Konert
Członkowie
20
Sekcje
1
Nazwa skrócona
AVION
» uzupełnij dane