Finaliści konkursu StRuNa 2022

Jury 12. edycji konkursu StRuNa przedstawiło komplet wyników pierwszego etapu konkursu. Do drugiego etapu zakwalifikowano 19 zgłoszeń w kategoriach projektowych oraz 18 zgłoszeń w kategoriach podmiotowych.

 

W kategoriach projektowych drugim etapem konkursu jest występ 19 listopada (w sobotę) na scenie przed 14-osobowym jury. Poniżej przedstawiamy komplet finalistów i nazw projektów oraz godziny występu na scenie.

 • AGH Space Systems z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie: SHREAMP 2.0 (godz. 11:22)
 • Koło Badań Psychologicznych Experior z Uniwersytetu Gdańskiego: Biofeedback EEG w prewencji i redukcji negatywnych konsekwencji uzależnienia od pracy (godz. 12:37)
 • Koło Humanizacji Środowiska Miejskiego z Politechniki Wrocławskiej: Styrofoam Housing System (godz. 13:52)
 • Koło Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego z ASP w Warszawie: W pracowni dawnych Mistrzów (godz. 11:44)
 • KN Kognitywistyki z UMCS w Lublinie: mAIówka – sztuczna inteligencja oraz jej implikacje prawne, filozoficzne, społeczne oraz poznawcze (godz. 11:33)
 • KN Miłośników Opery z Akademii Muzycznej w Łodzi: Muzyczny spektakl komediowy „Z opery na Wizję, czyli Koncert Życzeń” (godz. 10:18)
 • KN Omega z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Kryptosystemy algebraiczne (godz. 12:15)
 • KN Pojazdów i Robotów Mobilnych z Politechniki Wrocławskiej: LEM SSV (godz. 13:41)
 • KN Rolka z Politechniki Białostockiej: Deska przyjazna środowisku TFMDF (godz. 9:45)
 • Ogólnouniwersyteckie Koło Naukowe „Social AI” z UW: Zastosowanie sieci neuronowych z architekturą Generatywnych Sieci Współzawodniczących w celu udoskonalenia trafności i specyficzności manipulacji eksperymentalnych w psychologii (godz. 9:56)
 • Polskie Stowarzyszenie Studentów Fizyki: ScienCon 2022 (godz. 10:07)
 • PWr in Space z Politechniki Wrocławskiej: PoliWRocket – eksperymentalna rakieta R4v2 (godz. 13:30)
 • SKN Biosfera z UM w Poznaniu: Określenie profilu miRNA jako elementu diagnostyki i terapii w chorobach nowotworowych (godz. 11:55)
 • SKN Eko-Energia z AGH w Krakowie: Halyna – turbina wiatrowa z układem generatorów o różnej charakterystyce (godz. 11:11)
 • SKN Energetyków z Politechniki Łódzkiej: GUST – Generative Urban Small Turbine (godz. 10:29)
 • SKN Katedry i Zakładu Biologii Medycznej i Molekularnej SUM (Wydz. Nauk Medycznych w Zabrzu): Rola Immune Checkpoints: B7H4, HHLA2 oraz CD276 w raku jelita grubego w aspekcie statusu MSI/MSS (godz. 12:26)
 • SKN Momencik z Politechniki Łódzkiej: Wykorzystanie sieci neuronowych w nieniszczących badaniach dynamicznych własności płyt kompozytowych (godz. 10:44)
 • Sekcja Filozofii Techniki KNSF z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: Wirtualium – interdyscyplinarne perspektywy rzeczywistości wirtualnej (godz. 11:00)
 • Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej IPSUM z Politechniki Rzeszowskiej: SI-ATRP w syntezie funkcjonalnych szczotek polimerowych szczepionych z powierzchni płaskich (godz. 12:48)

 

W drugim etapie kategorii podmiotowych nie ma występów na scenie. Nagrody przyznaje inny skład jury, a wszyscy nominowani otrzymują zaproszenia bezpośrednio na Galę Finałową, która odbędzie się 19 listopada o godzinie 18:45.

W kategorii Koło Naukowe Roku 2022 nominacje otrzymali:

 • KN Biologów UwB im. W. Chętnickiego z Uniwersytetu w Białymstoku
 • KN Pedagogów i Animatorów Zabawy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • KN Studentów Archeologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe SimLE z Politechniki Gdańskiej
 • SKN Eko-Energia z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • SKN Energetyki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • SKN przy Pracowni Farmacji Przemysłowej z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Nominacje w kategorii Debiut Roku 2022 otrzymały:

 • KN „Przestrzeń Audiowizualna” z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Ogólnouniwersyteckie Koło Naukowe „Social AI” z Uniwersytetu Warszawskiego
 • SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nominacje w kategorii StRuNa-MEDIA 2022 otrzymali:

 • KN LexUS z Uniwersytetu Szczecińskiego
 • PWR Racing Team z Politechniki Wrocławskiej
 • Stowarzyszenie Akademickie MagPress ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Nominacje w kategorii Opiekun Roku 2022 otrzymali:

 • prof. dr hab. inż. Paweł Chmielarz (Studenckie i Doktoranckie KN Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej IPSUM z Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
 • dr hab. Katarzyna Jankowska (KN Studentów Politechniki Gdańskiej MIŚ Politechnika Gdańska)
 • dr inż. arch. Jerzy Łątka z Koła Humanizacji Środowiska Miejskiego z Politechniki Wrocławskiej
 • dr hab. n. med. Maciejczyk Mateusz z SKN Biochemii Chorób Cywilizacyjnych z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • mgr inż. Maciej Żołądek z SKN Eko-Energia z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

We wszystkich kategoriach nominacje podaliśmy w układzie alfabetycznym.

Top