Laureaci konkursu StRuNa 2018

Znamy już oficjalne wyniki Konkursu StRuNa 2018.

 

Rozstrzygniecie konkursu StRuNa
w kategorii KOŁO NAUKOWE ROKU 2018

Pierwszą nagrodę w kategorii Koło Naukowe Roku 2018 zdobyło Koło Badań Psychologicznych „Experior” z Uniwersytetu Gdańskiego.

Dwa równorzędne wyróżnienia w tej kategorii otrzymały:
– Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii z Collegium Medicum UMK,
– Koło Naukowe Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki z ASP w Krakowie.

 

Rozstrzygniecie konkursu StRuNa
w kategorii OPIEKUN NAUKOWY ROKU 2018

Pierwszą nagrodę w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2018 zdobyła dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska za wspieranie Koła Naukowego Historyków Sztuki Średniowiecza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Trzy równorzędne wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
– dr Krzysztof J. Kaleta za wspieranie Koła Naukowego Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej IVR z Uniwersytetu Warszawskiego,
– dr Maciej Kluz za wspieranie SKN Technologów Żywności „Ferment” z Uniwersytetu Rzeszowskiego,
– dr n. med. Bartosz Wojciuk za wspieranie SKN Mikrobiologii i Immunologii z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

 

Rozstrzygniecie konkursu StRuNa
w kategorii DEBIUT ROKU 2018

SKN Ortopedii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej z WUM zdobyło pierwszą nagrodę w kategorii Debiut Roku 2018.

Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymały:
– Międzywydziałowe Koło Naukowe Doktorantów „Axis Mundi” z Uniwersytetu Kardenała Stefana Wyszyńskiego.
– SKN Rynku Lotniczego „KoNtRoL” z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Rozstrzygniecie konkursu StRuNa
w kategorii PROJEKT ROKU 2018

Pierwszą nagrodę w kategorii Projekt Roku 2018 zdobyło SKN „Molekuła” z Uniwersytetu Gdańskiego za pierwsze badania nad wpływem produktów spożywczych na produkcję toksyn Shiga w enterokrwotocznych szczepach Escherichia coli.

Siedem równorzędnych wyróżnień w tej kategorii otrzymały:
– SKN Robotyki „SKaNeR” z Politechniki Łódzkiej za projekt: Raptors – robot do zastosowań ratunkowych,
– KN Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej IVR z Uniwersytetu Warszawskiego za projekt: Konstytucyjne interregnum. Transformacje porządków prawnych,
– MKN Bezzałogowych Obiektów Latających High Flyers z Politechniki Śląskiej za projekt: Samolot pionowego startu i lądowania VTOL,
– KN Pojazdów Niekonwencjonalnych OFF-ROAD z Politechniki Wrocławskiej za projekt: Łazik marsjański Scorpio X,
– SKN Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za projekt: Przywrócenie warunków sukcesji w kopalni Nowogród Bobrzański dzięki rekultywacji biologicznej,
– SKN Wzornictwa „Prototyp” z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za projekt: Pomoce dydaktyczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku,
– KN Systemów Komunikacyjnych z Politechniki Krakowskiej za projekt: Miechów MoviGo.

 

Rozstrzygniecie konkursu StRuNa
w kategorii WYPRAWA ROKU 2018

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej z UAM w Poznaniu zdobyło pierwszą nagrodę w kategorii Wyprawa Roku 2018 za projekt:
„Studenci UAM bez Granic – Madagaskar”.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało SKN Geografów im. St. Pawłowskiego z UAM w Poznaniu za projekt:GEOpraktyki w dorzeczu Mekongu.

 

Rozstrzygniecie konkursu StRuNa
w kategorii KONFERENCJA ROKU 2018

Koło Naukowe „PROgressio PROmotio” z Politechniki Poznańskiej zdobyło pierwszą nagrodę w kategorii Konferencja Roku 2018 za projekt: Konferencja Inżynierii Biomedycznej.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało SKN przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM za projekt: Ginekologia i Położnictwo Interdyscyplinarnie.

Top