12 edycja konkursu, 12 kategorii

Nagrody, statuetki, wyróżnienia i dyplomy czekają na autorów i promotorów najciekawszych projektów naukowych zrealizowanych zespołowo pomiędzy 1 października 2021 a 30 września 2022 roku.

Od 2011 roku Fundacja Fundusz Pomocy Studentom – przy wsparciu kolejnych ministerstw odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego ­– nagradza studentów i doktorantów, który w ramach kół naukowych lub innych zespołów projektowych realizują wartościowe lub oryginalne przedsięwzięcia o charakterze naukowym.

Pierwszym krokiem do sukcesu jest wypełnienie jednego z trzech formularzy konkursowych dostępnych na https://struna.edu.pl/formularze-zgloszeniowe/

Top