ekoALERT na uczelniach

Od 12 września 2020 roku każdy członek społeczności akademickiej może zgłosić postulaty proekologicznych zmian w funkcjonowaniu uczelni. Akcja jest prowadzona w ramach kampanii na rzecz postaw proekologicznych wśród studentów, doktorantów i pracowników uczelni.
Celem akcji jest wyeliminowanie jak największej liczby problemów ekologicznych uczelniach. Działanie polega na zgłaszaniu przez studentów, doktorantów i pracowników uczelni praktyk, które ich zdaniem powinny być zmienione w uczelniach lub zaniedbań, które powodują wymierne straty dla środowiska.
Proponujemy zgłaszać nam problemy, a my podejmiemy kroki formalne służące ich rozwiązaniu. Kluczowe jest, że zgłoszenia mogą wpływać do nas również anonimowo, dzięki czemu nikt nie będzie narażony na kłopoty. – W naszym zespole są osoby z odpowiednią wiedzą i przygotowaniem do prowadzenia komunikacji z uczelnią w sprawie zmian, które zgłoszą studenci, doktoranci i pracownicy. Chcemy, aby lokalni sygnaliści nie mieli obaw co do właściwego odczytania ich intencji przez władze uczelni lub rówieśników o innych poglądach w sprawie ochrony środowiska. – deklaruje Tomasz Lewiński, przewodniczący zarządu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia, która jest organizatorem projektu.
Więcej szczegółów jest dostępnych na stronie internetowej www.ekouczelnie.pl.