Finaliści konkursu StRuNa 2016

Spośród kilkuset zgłoszeń przesłanych do 6. edycji konkursu StRuNa jury wybrało 50, które przechodzą do drugiej tury.
Poniższe zestawienie obejmuje 42 podmioty, ponieważ sześciu organizacjom udało się ulokować w drugiej turze dwa lub trzy zgłoszenia.

Aby uczynić listę bardziej czytelną wprowadziliśmy skróty KN = Koło Naukowe i SKN = Studenckie Koło Naukowe. Tam, gdzie z nazwy organizacji nie wynika na jakiej uczelni ona działa, podajemy w nawiasie skrót nazwy uczelni.
W sześciu wspomnianych przypadkach podajemy w nawiasie i po średniku liczbę zgłoszeń zakwalifikowanych do drugiej tury.
Kolejność podmiotów na liście jest alfabetyczna i dlatego nie należy wyciągać z niej żadnych daleko idących wniosków 🙂
Ogłoszenie listy organizacji zakwalifikowanych do ścisłego finału jest spodziewane około 9 stycznia 2017 roku.

Oto „złota pięćdziesiątka” Konkursu StRuNa 2016:

Chemiczne KN „Flogiston” (PW)
Interdyscyplinarne KN Geriatrii CM UMK w Bydgoszczy
KN „Leczymy z Misją” (UMP)
KN Biologii Komórki (UJ)
KN E-medycyny (P. Białostocka)
KN Energetyków „Ignis” (AGH)
KN Historyków Studentów (UMCS; 2)
KN Historyków Sztuki Średniowiecza UMK
KN Inżynierii Chemicznej i Procesowej (PW; 3)
KN Klasyków KUL
KN Matematyków (UMK; 2)
KN Pedagogów (U. Szczeciński)
KN Pedagogów i Pedagogów Specjalnych (URz; 2)
KN Prawa Karnego „Temida” (UW)
KN Starożytnego Egiptu „Kemet” (UW)
KN Statystyki Matematycznej „Gauss” (PWr)
KN Stosunków Międzynarodowych UJ
KN Systemów Komunikacyjnych (P. Krakowska; 2)
KN Urbanistyki „Cardo” (PWr)
KNGK „Geoinformatyka” (AGH)
Koło Badań Psychologicznych „Experior” (UG)
Sekcja Biologii Syntetycznej KN Przyrodników (UAM)
SK Aerodynamiki Pojazdów (PW)
SK Astronautyczne (PW)
SKN Biologów (UP Lublin)
SKN Chemia Leków (UMP; 3)
SKN Etyki i Bioetyki (UMP)
SKN Genetyki Medycznej (UMP)
SKN Geografów im. St. Pawłowskiego (UAM)
SKN Geologów (UWr)
SKN Italianistów Uniwersytetu Łódzkiego „ItaliAMO”
SKN Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (ASP Warszawa)
SKN Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
SKN Miłośników Motoryzacji (PŁ)
SKN Nanotechnologii „Nanorurki” (UW)
SKN Neurochirurgii Dziecięcej (UJ)
SKN Neurochirurgii UMP
SKN Prawników UMCS
SKN przy II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM
SKN przy Katedrze Histologii i Embriologii Wydz. Lekarskiego SUM
SKN przy Katedrze Patofizjologii i Endokrynologii SUM
Studencki Krąg Korczakowski (URz)

Top