Finaliści konkursu StRuNa 2018

Decyzją jury 8. edycji konkursu StRuNa do finału konkursu zostało zakwalifikowanych 20 projektów zrealizowanych w całości lub w istotnej części między 1 października 2017 roku a 30 września 2018.
Autorzy zakwalifikowanych projektów proszeni są o przygotowanie prezentacji trwającej nie dłużej niż 500 sekund (8 minut i 20 sekund).
Prezentację będzie można przedstawić bezpośrednio przed jury konkurs 17 listopada br. (sobota) w Auli Głównej budynku ASP w Warszawie przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 37/39 o wyznaczonej godzinie:

KN Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
Projekt: European Young Engineers Conference
Początek prezentacji: godz. 10:26

KN Logistyki SGGW
Projekt: Warszawskie Dni Logistyki: Edukacja-Nauka-Biznes
Początek prezentacji: godz. 10:38

Koło Zainteresowań Cybernetycznych WAT
Projekt: Health Point
Początek prezentacji: godz. 10:50

SKN przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM
Projekt: „Ginekologia i Położnictwo Interdyscyplinarnie”
Początek prezentacji: godz. 11:02

KN Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej IVR z UW
Projekt: „Konstytucyjne interregnum. Transformacje porządków prawnych”
Początek prezentacji: godz. 11:14

SKN Historyków Uniwersytetu Łódzkiego
Projekt: Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów
Początek prezentacji: godz. 11:26

Naukowe Koło Oboistów przy Akademii Muzycznej w Łodzi
Projekt: Stroikomania
Początek prezentacji: godz. 11:38

SKN Robotyki Politechniki Łódzkiej „SKaNeR”
Projekt: Raptors – robot do zastosowań ratunkowych
Początek prezentacji: godz. 12:02

KN Edukacji Międzykulturowej z UAM
Projekt: Studenci UAM bez Granic – Madagaskar
Początek prezentacji: godz. 12:14

STN Psychologii Klinicznej i Seksuologii z UMP
Projekt: Ogólnopolska Studencka Konferencja Seksuologiczna
Początek prezentacji: godz. 12:26

KN „PROgressio PROmotio” z Politechniki Poznańskiej
Projekt: Konferencja Inżynierii Biomedycznej
Początek prezentacji: godz. 12:38

SKN Geografów im. St. Pawłowskiego z UAM
Projekt: GEOpraktyki w dorzeczu Mekongu
Początek prezentacji: godz. 12:50

KN przy Katedrze i Zakładzie Biofarmacji SUM (Wydział Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu)
Projekt: Dwulekowe micele wytworzone z kopolimeru PEG-PLA jako system dostarczania leków przeciwnowotworowych
Początek prezentacji: godz. 13:02

MKN Bezzałogowych Obiektów Latających High Flyers z Politechniki Śląskiej
Projekt: Samolot pionowego startu i lądowania VTOL
Początek prezentacji: godz. 13:14

KN Pojazdów Niekonwencjonalnych OFF-ROAD z Politechniki Wrocławskiej
Projekt: Łazik marsjański Scorpio X
Początek prezentacji: godz. 14:50

SKN Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska z UP we Wrocławiu
Projekt: Przywrócenie warunków sukcesji w kopalni Nowogród Bobrzański dzięki rekultywacji biologicznej
Początek prezentacji: godz. 15:02

SKN Wzornictwa „Prototyp” z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Projekt: Pomoce dydaktyczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku
Początek prezentacji: godz. 15:14

KN Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej
Projekt: Miechów MoviGo
Początek prezentacji: godz. 15:26

KN Historyków Akademii Pomorskiej w Słupsku
Projekt: „Rzeczpospolita Niepodległa – od idei do urzeczywistnienia”
Początek prezentacji: godz. 15:38

SKN „Molekuła” z Uniwersytetu Gdańskiego
Projekt: Pierwsze badania nad wpływem produktów spożywczych
na produkcję toksyn Shiga w enterokrwotocznych szczepach Escherichia coli
Początek prezentacji: godz. 15:50

Prezentacja jest ostatnim etapem konkursu. 17 listopada w godzinach wieczornych jury wybierze laureatów, a nagrody dla nich zostaną wręczone na Gali Środowiska Akademickiego, która odbędzie się 18 listopad br. (niedziela) o godzinie 10:20.

Kolejność wystąpień przedstawiona powyżej zależy od przynależności do ośrodka akademickiego i nie ma związku z oceną zgłoszenia w eliminacjach konkursu.

Finaliści konkursu są proszeni o przesłanie na adres kontakt@struna.edu.pl swoich danych kontaktowych (zwłaszcza numerów telefonów), aby organizatorzy mogli skontaktować się z nimi w sprawie szczegółów wystąpienia finałowego.

Top