Najczęściej zadawane pytania – StRuNa 2019

Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu StRuNa 2019

  1. Jak prawidłowo wybrać kategorię specjalną w konkursie?

Zgłaszający nie musi wybierać kategorii specjalnej. Wszyscy przesyłają zgłoszenia poprzez formularz „projekt roku” http://konkurs.struna.edu.pl/projekt-roku.html, a wyboru kategorii dokonuje jury (jednej z siedmiu: StRuNa-Med 2019, StRuNa-Human 2019, StRuNa-Science 2019, StRuNa-Tech 2019, StRuNa-Art 2019, Wyprawa Roku 2019, Konferencja Roku 2019).

  1. Czy każdy zgłoszony projekt bierze udział w rywalizacji o nagrodę Projekt Roku 2019?

Tak, każdy zgłoszony projekt ma szansę otrzymać nagrodę Projekt Roku 2019 pod jednym warunkiem: do zgłoszenia musi być dołączony jeden z dwóch obowiązkowych załączników – film o projekcie (trwający co najmniej 60 sekund) lub prezentacja o projekcie (licząca co najmniej 6 slajdów w PowerPoincie lub 6 slajdów/ujęć/obrazów w przypadku innych programów do tworzenia prezentacji multimedialnych).

  1. Jakie najważniejsze zmiany wprowadzono w regulaminie po zakończeniu konkursu StRuNa 2018?

W tegorocznym konkursie pojawiły się obowiązkowe załączniki. Jedynymi kategoriami, w których można złożyć zgłoszenia bez załączników są Opiekun Naukowy Roku 2019 i Debiut Roku 2019. Natomiast w kategoriach Projekt Roku 2019 i Koło Naukowe Roku 2019 jeden załącznik jest z góry zdefiniowany – to musi być film o projekcie/kole (trwający co najmniej 60 sekund) lub prezentacja o projekcie/kole (licząca co najmniej 6 slajdów w PowerPoincie lub 6 slajdów/ujęć/obrazów w przypadku innych programów do tworzenia prezentacji multimedialnych).

W tym roku większe załączniki można przesyłać za pośrednictwem strony: https://wetransfer.com/

  1. Kto i w jaki sposób może wygrać nagrodę za Debiut Roku 2019?

Kategoria Debiut Roku 2019 działa jak podkategoria do Koła Naukowego Roku 2019. Zgłoszenia wysyła się na tym samym formularzu: http://konkurs.struna.edu.pl/kolo-roku.html, ale w rywalizacji mogą brać udział tylko organizacje założone po 30 września 2018 roku.

  1. Czy zamiast filmu można przesłać link do filmu na YouTubie?

Nie. Trzeba przesłać film. Najlepiej zrobić to za pośrednictwem strony: https://wetransfer.com/ . Ewentualnie można nagrać film na nośniku danych i wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”, ul. Krakowskie Przedmieście 24/109, 00-927 Warszawa.
Załączniki o pojemności mniejszej niż 18 MB można też wysłać w e-mailu na adres: kontakt@strunaedu.pl/

  1. W jakiej kolejności występują uczestnicy na scenie w drugim etapie konkursu, czyli 16 listopada 2019 roku w Warszawie?

Rano występują koła naukowe z Warszawy w wylosowanej kolejności, potem koła z wszystkich pozostałych miast w wylosowanej kolejności. Tego samego dnia (po kilkugodzinnej przerwie na obrady jury) odbędzie się gala wręczenia nagród.

7. Co zrobić, gdy przy próbie wysłania załącznika pojawia się komunikat: „skrzynka odbiorcza jest przepełniona”?

W razie jakichkolwiek problemów z pocztą, prosimy przesyłać załączniki za pośrednictwem strony: https://wetransfer.com/
Załączniki wysłane na ogólny adres Fundacji „Fundusz Pomocy Studentom” (organizatora konkursu „StRuNa”), czyli fundacja@pomocstudentom.pl  również uznaje się za dostarczone w prawidłowy sposób.

autor: AgMa

Top