Nominowane koła – StRuNa 2019

1. W kategorii Koło Naukowe Roku 2019 nominacje otrzymały:

– KN Arabistów UW – Uniwersytet Warszawski
– SKN „Enactus” – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
– IKN Geriatrii z CM UMK w Bydgoszczy – Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
– Koło Naukowe Robotyków – Politechnika Warszawska
– KN Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki – Wiadomości ASP w Krakowie
– KN Pojazdów Niekonwencjonalnych „Off-Road” – Politechnika Wrocławska
– Studenckie Koło Astronautyczne PW – Politechnika Warszawska

2. W kategorii Debiut Roku 2019 nominacje otrzymały:

– KN „FiberTeam” – Politechnika Warszawska
– SKN „Herba” – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
– SK Patofizjologii „Nefron” – Uniwersytet Rzeszowski

Top