Nominowane koła – StRuNa 2020

Nominacje: Koło Naukowe Roku 2020  + StRuNa Media + Debiut Roku

Oto finaliści 10. edycji konkursu StRuNa.

KOŁO NAUKOWE ROKU 2020:

 • IKN Geriatrii z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
 • Koło Edytorstwa Naukowego „Kustosz” z UKSW
 • Koło Naukowe „Humanoid” z Politechniki Warszawskiej
 • Koło Naukowe Instytutu Psychologii z Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu
 • Koło Naukowe Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych z SGGW
 • SKN Neurochirurgii Dziecięcej z Collegium Medicum UJ
 • Studenckie Koło Naukowe Statystyki z SGH

StRuNa-MEDIA 2020:

 • Koło Naukowe Arabistów z UW
 • Koło Naukowe Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki z ASP w Krakowie
 • Koło Naukowe „X – Internet / Kultura / Sztuka” z ASP we Wrocławiu

DEBIUT ROKU 2020:

 • Koło Naukowe Psychologii Relacji Interpersonalnych z UAM w Poznaniu
 • Koło naukowe „Second Thoughts” z UW
 • SKN Prawa Energetycznego „On/Off” z UMK w Toruniu

Trzy powyższe kategorie konkursu mają charakter podmiotowy, co oznacza, że ocenie podlega całokształt działań koła w okresie od października 2019 do września 2020, a nie konkretne projekty.