Parada zwycięzców – StRuNa 2022

W dwunastej edycji konkursu StRuNa (nazwa od pierwszych liter słów Studencki Ruch Naukowy) zespoły studenckie i studencko-doktoranckie rywalizowały w dwunastu kategoriach. Do ośmiu z nich można było zgłaszać najciekawsze projekty zrealizowane w całości lub w istotnej części między 1 października 2021 a 30 września 2022 roku. W czterech pozostałych kategoriach oceniano całokształt działalności koła w minionym roku akademickim.

Poniżej przedstawiamy pełną listę 24 nagrodzonych zespołów i 5 opiekunów.

 

Laureaci konkursu StRuNa 2022:

 • Zespół AGH Space Systems z Krakowa – nagroda główna Projekt Roku 2022 oraz 1. nagroda w kategorii StRuNa-SCIENCE 2022 za projekt „SHREAMP 2.0”
 • Koło Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego z ASP w Warszawie – 1. nagroda w kategorii StRuNa-ART 2022 za projekt „W pracowni dawnych Mistrzów”
 • KN Pojazdów i Robotów Mobilnych z Politechniki Wrocławskiej – 1. nagroda w kategorii StRuNa-EKO 2022 za projekt „LEM SSV”
 • Koło Badań Psychologicznych Experior z Uniwersytetu Gdańskiego – 1. Nagroda w kategorii StRuNa-HUMAN 2022 za projekt „Biofeedback EEG w prewencji i redukcji negatywnych konsekwencji uzależnienia od pracy”
 • Sekcja Filozofii Techniki KNSF z Uniwersytetu Jagiellońskiego – 1. nagroda w kategorii Konferencja Roku 2022 za projekt „Wirtualium – interdyscyplinarne perspektywy rzeczywistości wirtualnej”
 • SKN Katedry i Zakładu Biologii Medycznej i Molekularnej ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu) – 1. nagroda w kategorii StRuNa-MED 2022 za projekt „Rola Immune Checkpoints: B7H4, HHLA2 oraz CD276 w raku jelita grubego w aspekcie statusu MSI/MSS”
 • SKN „Eko-Energia” z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – 1. nagroda w kategorii Koło Naukowe Roku 2022
 • KN LexUS z Uniwersytetu Szczecińskiego – 1. nagroda w kategorii StRuNa-MEDIA 2022
 • SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – 1. nagroda w kategorii Debiut Roku 2022
 • dr hab. Katarzyna Jankowska – 1. miejsce w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2022 za wspieranie KN Studentów Politechniki Gdańskiej „Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska”

 

Wyróżnienia w kategoriach projektowych konkursu StRuNa 2022:

 • w kategorii StRuNa-SCIENCE 2022 – Ogólnouniwersyteckie Koło Naukowe Social AI z Uniwersytetu Warszawskiego za projekt „Zastosowanie sieci neuronowych z architekturą Generatywnych Sieci Współzawodniczących w celu udoskonalenia trafności i specyficzności manipulacji eksperymentalnych w psychologii”
 • w kategorii StRuNa-ART 2022 – KN Miłośników Opery z Akademii Muzycznej w Łodzi za muzyczny spektakl komediowy „Z opery na Wizję, czyli Koncert Życzeń”
 • w kategorii Konferencja Roku 2022 – Koło Naukowe Kognitywistyki z UMCS w Lublinie za festiwal naukowy „mAIówka – sztuczna inteligencja oraz jej implikacje prawne, filozoficzne, społeczne oraz poznawcze”.
 • w kategorii StRuNa-MED 2022 SKN Biosfera z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za projekt „Określenie profilu miRNA jako elementu diagnostyki i terapii w chorobach nowotworowych”
 • w kategorii StRuNa-TECH 2022 – Zespół PWr in Space z Politechniki Wrocławskiej za projekt „PoliWRocket – eksperymentalna rakieta R4v2”

 

Wyróżnienia w kategorii Koło Naukowe Roku 2022:

 • SKN Energetyki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • SKN przy Pracowni Farmacji Przemysłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe SimLE z Politechniki Gdańskiej
 • Koło Naukowe Studentów Archeologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • KN Pedagogów i Animatorów Zabawy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu w Białymstoku im. dr. Włodzimierza Chętnickiego

 

Wyróżnienia w kategorii StRuNa-Media 2022:

 • Zespół PWR Racing Team z Politechniki Wrocławskiej
 • Stowarzyszenie Akademickie MagPress ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

Wyróżnienia w kategorii Debiut Roku 2022:

 • KN Przestrzeń Audiowizualna z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Ogólnouniwersyteckie Koło Naukowe „Social AI” z Uniwersytetu Warszawskiego

 

Wyróżnienia w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2022:

 • dr hab. inż. Paweł Chmielarz za wspieranie Studenckiego i Doktoranckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej IPSUM z Politechniki Rzeszowskiej
 • dr hab. n. med. Mateusz Maciejczyk za wspieranie SKN Biochemii Chorób Cywilizacyjnych z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • dr inż. arch. Jerzy Łątka za wspieranie Koła Naukowego „Humanizacja Środowiska Miejskiego” z Politechniki Wrocławskiej
 • mgr inż. Maciej Żołądek za wspieranie SKN Eko-Energia z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Top