Zapowiedź konkursu StRuNa 2018

Do 22 października 2018 roku do godziny 23:59:59 można przesyłać zgłaszenia do ósmej edycji Konkursu StRuNa.

 

Nagrodzone zostaną projekty i działania, które w całości lub w istotnej części zostały zrealizowane między 1 października 2017 roku a 30 września 2018 roku.

Aby wysłać zgłoszenie należy użyć formularza odpowiadającego danej kategorii konkursowej na stronie konkurs.struna.edu.pl.

Celem konkursu jest nagrodzenia studentów i doktorantów, którzy zespołowo zrealizowali najciekawsze projekty naukowe. Ponadto uhonorowani zostaną opiekunowie naukowi i twórcy podmiotów rozpoczynających aktywność naukową.

Kategorią główną konkursu jest „Projekt Roku 2018”. Wszystkie pozostałe kategorie są równoważne. Jeżeli do kategorii Projekt Roku 2018 zostanie zgłoszona wyprawa lub konferencja, to nie trzeba jej ponownie zgłaszać jej w kategorii Wyprawa Roku 2018, Konferencja Roku 2018. Jeżeli do kategorii Koło Naukowe Roku 2018 zostanie zgłoszona nowa organizacja, to nie trzeba jej ponownie zgłaszać do kategorii Debiut Roku 2018.

Konkurs sklada się z dwóch etapów. W pierwszym z nich (od 26 września do 22 października 2018 roku) uczestniczy przesyłają formularze zgłoszeniowe i ewentualne załączniku do nich. W drugim etapie (17 listopada 2018 roku w Warszawie) uczestnicy prezentują swój projekt na scenie, bezpośrednio przed członkami jury (wykładowcy akademiccy, członkowie organizacji pozarządowych, dziennikarze i byli członkowie kół naukowych).

Uroczysta gala wręczenia nagród w Konkursie StRuNa odbędzie się 18 listopada w trakcie Interdyscyplinarnego Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego „IKONA 2 – Nowe Wyzwania”.

Konkurs StRuNa jest częścią Programu StRuNa realizowanego pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego i współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Top