Zgłoszenie konkursowe
Projekt Roku 2023

Kryteria oceny projektu

Podczas oceny projektu decydujące znaczenie dla jury mają:
  • oryginalny pomysł,
  • profesjonalna realizacja,
  • niepodważalny walor naukowy.

Zasięg projektu (uczelniany, regionalny czy ogólnopolski) nie jest punktowany.

Brane pod uwagę są natomiast kryteria takie jak:
  • adekwatność skali realizacji projektu do zmierzonych efektów,
  • sposób upowszechniania efektów projektu,
  • skala zaangażowania członków organizacji w realizację projektu.

Opinie lub referencje wystawione przez nauczycieli akademickich lub ekspertów nie są obowiązkowe.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Regulamin konkursu StRuNa 2023

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia zamknięte!

    Uwaga! Zrób kopię przed wysłaniem zgłoszenia - nie stracisz swojej pracy, jeśli wystąpią problemy z przesyłaniem formularza.

    Top