Zapowiedź konkursu StRuNa 2016

Ogólnopolski konkurs dla najlepszych studenckich i doktoranckich kół naukowych oraz innych instytucji akademickich realizujących projekty naukowe startuje po raz szósty.

Do konkursu StRuNa 2016 można zgłaszać projekty, które – w całości lub w zasadniczej części – zostały zrealizowane między 1 października 2015 roku a 30 września 2016 roku. Liczy się praca zespołowa w sformalizowanych grupach (np. w kołach naukowych, redakcjach akademickich, stowarzyszeniach).

Kandydatów można zgłaszać w pięciu kategoriach:
Projekt Roku 2016,
Koło Naukowe Roku 2016,
Wyprawa Roku 2016,
Konferencja Roku 2016,
Opiekun Roku 2016.
Jedno koło naukowe lub inna organizacja może zgłaszać swoje kandydatury w kilku kategoriach. Główną kategorią w Konkursie jest „Projekt Roku 2016”, dlatego zgłoszenie do tej kategorii konferencji lub wyprawa oznacza, że nie trzeba jej osobno zgłaszać do kategorii tematycznej (jeżeli np. jakaś konferencja traci szansę na tytuł Projektu Roku 2016, to jury skierowuje ją do kategorii Konferencja Roku 2016 i tam nadal ma szansę na nagrodę).

Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 25 listopada, do godziny 16:00, za pośrednictwem formularzy dostępnych na http://struna.edu.pl/najlepsze-w-2016.html

 

Regulamin konkursu obowiązujący w roku 2016

Zestawienie 72 kół i innych organizacji realizujących projekty naukowe, które zostały nagrodzone w latach 2011-2015

Rady praktyczne dla uczestników konkursu

 

Top